Navigace

Obsah

Svazek obcí "Bruntálsko"
Nám. Míru 60/11
792 01   BRUNTÁL

 

O Z N Á M E N Í

 

Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb.

 

v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. oznamujeme, že dokumenty svazku obcí "Bruntálsko" jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí Bruntálsko v sekci - Úřední deska

http://www.dsobruntalsko.cz/

 

Dokumenty jsou zveřejňovány do 30 dnů od jejich schválení příslušným orgánem svazku obcí. V listinné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři OÚ Široká Niva u účetní svazku obcí, na adrese Široká Niva 79, tel. 554 777 128.

 

Jedná se o tyto dokumenty :

- návrhy střednědobých rozpočtových výhledů, návrhy rozpočtů, návrhy Závěrečných účtů

- schválené střednědobé rozpočtové výhledy (zveřejňovány podle § 3, odst. 4)

- schválené rozpočty svazku obcí na aktuální období (zveřejňovány podle § 11, odst . 4)

- schválená rozpočtová opatření (zveřejňovaná podle § 11, odst. 4)

- Závěrečný účet svazku obcí za aktuální období

 

 

Richard Šanda
předseda svazku

 

Projekt "Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje" ke stažení