Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Razová


 
Obecně závazná vyhláška č. 1/94 Obce Razová o použití vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 2/2004, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 4/2002, o příspěvcích na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školských zařízeních

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o znaku a vlajce Obce Razová a o jejich užívání

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí


Obecně závazná vyhláška obce Razová č. 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Razová

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 2/2013, kterou se zrušují Obecně závazné vyhlášky Obce Razová

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 1/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 3/2002

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 1-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Razová

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 1-2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o tvorbě a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení obce Razová

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška Obce Razová č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu