Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky obce Razová


 
Obecně závazná vyhláška 1/1994 o použití vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška 3/2000 o tvorbě a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení obce Razová


Obecně závazná vyhláška 3/2002, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu Obce Razová

Obecně závazná vyhláška 1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška 4/2005 o znaku a vlajce Obce Razová a o jejich užívání

Obecně závazná vyhláška 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška 4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Razová

Obecně závazná vyhláška 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 3/2002

Obecně závazná vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Razová

Obecně závazná vyhláška 2/2015 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o tvorbě a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení obce Razová

obecně závazná vyhláška obce Razová č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Razová č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

Obecně závazná vyhláška obce Razová č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Razová č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromˇažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů