Navigace

Obsah

Místní poplatky

 

V roce 2020 se platí poplatky v této výši:

 

Poplatek za komunální odpad:

trvale bydlící osoby: 800,-- Kč/rok/osobu
(splatnost ve dvou splátkách: 400,-- Kč k 31.3. a 400,-- Kč k 30.9.,
může být uhrazen i jednorázově k 31.3.)

majitelé rekreačních objektů: 1.000,-- Kč/rok/objekt
(splatnost k 31.3.) 

Poplatek ze psů:

Poplatek platí držitelé psa s trvalým pobytem v obci ve výši:
za 1. psa v rodinném domě: 200,-- Kč/rok
za každého dalšího psa v rodinném domě: 300,-- Kč/rok

 

za 1. psa v bytě: 400,-- Kč/rok
za každého dalšího psa v bytě: 600,-- Kč/rok

 

osoba starší 65 let za 1. psa: 150,-- Kč/rok
za každého dalšího psa osoba starší 65 let: 250,-- Kč/rok


(splatnost k 31.3.)

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů zde ke stažení
Změna ohlášení k místnímu poplatku ze psů zde ke stažení


 


Poplatek za stočné dle usnesení zastupitelstva obce

Tento poplatek hradí vlastníci nemovitostí připojených na kanalizační řád obce nebo přečerpávající odpadní vody do kanalizační sítě.
Výše poplatku: 49,-- Kč/m3 spotřebované vody
nebo paušálně podle vyhlášky 

Uvedené poplatky je možné uhradit hotově na pokladně Obecního úřadu, případně bezhotovostně na účet Obce Razová. V případě, že se rozhodnete uhradit poplatky bezhotovostně, bude Vám na základě Vašeho telefonického dotazu nebo e-mailu sdělena výše poplatku a variabilní symbol pro Vaši platbu. Obecní úřad nezasílá složenky k úhradě místních poplatků. 

Bližší a přesnější informace o těchto poplatcích najdete v uvedených obecně závazných vyhláškách