Navigace

Obsah

Místní poplatky

 

V roce 2020 se platí poplatky v této výši:

 

Poplatek za komunální odpad:

trvale bydlící osoby: 800,-- Kč/rok/osobu
(splatnost ve dvou splátkách: 400,-- Kč k 31.3. a 400,-- Kč k 30.9.,
může být uhrazen i jednorázově k 31.3.)

majitelé rekreačních objektů: 1.000,-- Kč/rok/objekt
(splatnost k 31.3.) 

Poplatek ze psů:

Poplatek platí držitelé psa s trvalým pobytem v obci ve výši:
za 1. psa v rodinném domě: 200,-- Kč/rok
za každého dalšího psa v rodinném domě: 300,-- Kč/rok

 

za 1. psa v bytě: 400,-- Kč/rok
za každého dalšího psa v bytě: 600,-- Kč/rok

 

osoba starší 65 let za 1. psa: 150,-- Kč/rok
za každého dalšího psa osoba starší 65 let: 250,-- Kč/rok


(splatnost k 31.3.)

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů zde ke stažení
Změna ohlášení k místnímu poplatku ze psů zde ke stažení

 

Poplatek z pobytu:
Registrace k místnímu poplatku z pobytu zde ke stažení
dle OZV č. 4/2019
 


Poplatek za stočné dle usnesení zastupitelstva obce

Tento poplatek hradí vlastníci nemovitostí připojených na kanalizační řád obce nebo přečerpávající odpadní vody do kanalizační sítě.
Výše poplatku: 49,-- Kč/m3 spotřebované vody
nebo paušálně podle vyhláškykarta

Uvedené poplatky je možné uhradit hotově nebo kartou na pokladně Obecního úřadu, případně bezhotovostně na účet Obce Razová. V případě, že se rozhodnete uhradit poplatky bezhotovostně, bude Vám na základě Vašeho telefonického dotazu nebo e-mailu sdělena výše poplatku a variabilní symbol pro Vaši platbu. Obecní úřad nezasílá složenky k úhradě místních poplatků. 

Bližší a přesnější informace o těchto poplatcích najdete v uvedených obecně závazných vyhláškách