Navigace

Obsah

 

Dobrovolné zveřejňování smluv

 
Zveřejněné smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 
Smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci 2019

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj.

Birtus T.
Jeřábková M.
Kadlčíková P.
Melčáková L.
Musilová J.
Muller P.
Skopal L.
Složil R.
Šumská M.
Vlachynská J.
Vozihnoj L.
Vrána J. 376
Vrána J. 387