Navigace

Obsah

Czech POINT na Obecním úřadě Razová

Obecní úřad Razová se zapojil do projektu Czech POINT

O co se jedná a kde tyto služby můžete využít?

Podle definice Ministerstva vnitra je to Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (zkratka Czech POINT), který by měl v budoucnosti pro občany „vytvořit jedno univerzální místo, na kterém bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.“

V současné době je možno žádat osm druhů výstupů:

 

 

1.

Výpis z Katastru nemovitostí

Kdo může požádat?

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost katastrálního území, čísla listů vlastnictví, parcelního čísla nebo čísla popisného požadované nemovitosti

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

 

 

2.

Výpis z Obchodního rejstříku

Kdo může požádat?

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

 

 

3.

Výpis z Živnostenského rejstříku

Kdo může požádat?

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

 

 

4.

Výpis z Rejstříku trestů

Kdo může požádat?

pouze osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec s plnou mocí

Co k tomu potřebuje?

platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za výpis

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

 

 

5.

Výpis bodového hodnocení řidiče

Kdo může požádat?

pouze osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec s plnou mocí

Co k tomu potřebuje?

platný doklad totožnosti

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

 

 

6.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kdo může požádat?

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

 

 

7.

Přístup k Registru účastníků provozu MA ISOH

Kdo může požádat?

pouze statutární zástupce nebo kontaktní osoba organizace

Co k tomu potřebuje?

platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo, znalost IČ obchodní organizace

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

8.

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Kdo může požádat?

kdokoliv

Co k tomu potřebuje?

znalost IČ obchodní organizace nebo identifikační údaje osoby

Jaký je správní poplatek?

100 Kč za první stranu výpisu, za každou další stranu 50 Kč

Kde se tento výpis vydává?

kancelář Obecního úřadu Razová

 

Další informace o projektu Czech POINT – například seznam dalších míst, kde se vydávají výpisy, můžete získat na internetových stránkách www.czechpoint.cz.